PRIVACY STATEMENT 

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Antique Toys Amsterdam (KvK nummer: 34324871), Kerkstraat 215, 1017 GK Amsterdam (pop@antiquetoys.nl).

Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid
Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten 'verantwoordelijke' in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.
Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Dit privacy statement is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.


Grondslag verwerking persoonsgegevens

Antique Toys Amsterdam verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen
- Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten)
- Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
- Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen


Doeleinden van verwerking

Antique Toys Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor:
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
- relatiebeheer
- nieuwsbrieven
- administratieve handelingen

Antique Toys Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankgegevens - Aankoopgeschiedenis.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).


Verstrekken van persoonsgegevens

Antique Toys Amsterdam heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Antique Toys Amsterdam haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Antique Toys Amsterdam.


Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.


Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven. Zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.


Gegevensbeveiliging

Antique Toys Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Antique Toys Amsterdam maakt dan ook gebruik een SSL- beveiligingscertificaat en beveiligingssoftware, waaronder een virusscanner en een firewall.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met pop@antiquetoys.nl.


Social Media Buttons

Antique Toys Amsterdam maakt geen gebruik van Social Media Buttons op haar website.


Cookies

Antique Toys Amsterdam maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals Google. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.


Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Antique Toys Amsterdam is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Antique Toys Amsterdam vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.


Meldplicht datalekken

Antique Toys Amsterdam zal in geval van een datalek, dit direct melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geinformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.


Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Antique Toys Amsterdam vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Antique Toys Amsterdam verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via pop@antiquetoys.nl. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Antique Toys Amsterdam zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.
Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl


Wijzigingen

Antique Toys Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op onze website: www.antiquetoys.nl

 

email
E-Mail